čtvrtek 26. června 2014

Červen 2014 - #09

Newsletter Jednoty školských informatiků #08 - červen 2014

Jednota školských informatiků nabízí nepravidelný seznam novinek a tipů na akce pro všechny nadšence pro inovativní i tradiční využití digitálních technologií ve vzdělávání a pro výuku informatiky a ICT. * Jednota školských informatiků sdružuje učitele ZŠ, SŠ i VŠ se zájmem o digitální technologie ve vzdělávání, ICT metodiky a správce sítě. * Zájemci o členství doporučujeme seznámit se se stanovami sdružení a k vyplnění přihlášku sdružení. * Členský příspěvek pro člena sdružení je 400 Kč na kalendářní rok, členským příspěvkem podpoříte i tvorbu tohoto newsletteru do budoucna. * Informace o sdružení - www.jsi.cz

Stane se

Letní školy a tábory
  • Letní tábor programátorů - http://www.stv.cz/sp/ltp2014p.pdf - 26.7. – 2.8. 2014, určeno pro programátory ve věku 12 až 19 let. Místo: Janské Lázně
  • Letní škola moderních učitelů - http://www.letni-skola.cz/ - 10. – 15. srpna 2014, pro učitele ZŠ a SŠ, zaměřeno na praktické tipy do výuky, workshopy a sdílení zkušeností s českými a slovenskými kolegy. Místo: Wellness hotel na česko-slovenském pomezí.
  • Letní škola – Tvoříme s iPadem a pro iPad - http://www.ceskaskola.cz/2014/05/12-15-8-letni-skola-tvorime-s-ipad.html - 12. – 15. srpna 2014, pro učitele ZŠ a SŠ, čtyři workshopy zaměřené na kreativní použití iPadů ve výuce. Místo: Rožnov pod Radhoštěm.
  • Škola učitelů informatiky - http://ksvi.mff.cuni.cz/skola/ - 18. – 28.srpna, pro učitele informatiky na mimopražských SŠ pořádá MFF UK. Místo: Lipnice nad Sázavou.
  • Letní dílna eTwinning - http://www.etwinning.cz/letni-dilna-etwinning-2014/ - 19. – 22. srpna 2014, určena učitelům všech typů mateřských, základních a středních škol v ČR, kteří mají zájem pracovat na projektech eTwinning. Uzavírka přihlášek na konci června. Místo: Tábor.
  • Letní počítačová škola FIT - http://www.fit.vutbr.cz/holky/holky/index.html.cs - 1. – 5. září, určena pro žačky druhého stupně ZŠ a středoškolačky, forma příměstského tábora/denní výuky. Místo: kampus Fakulty informačních technologií VUT v Brně.
Školení Odyssea mysli
  • Třetí a poslední termín školení trenérů pro příští ročník soutěže v kreativním řešení úloh proběhne 27. srpna 2014 Více o projektu http://om.cvut.cz/#page=info.
Diskuse Škola pro 21. století – zváni mladí 14 – 28 let
  • Setkání  proběhne 29.6. v 15:00 v ZŠ na Strossmayerově náměstí. Pořádá Institut pro podporu inovativního vzdělávání, z oficiální pozvánky: Podělte se s námi o to, jak vás škola připravila pro život. Co se hodilo, co bylo zbytečné, co vám chybělo. Kde jinde kromě školní výuky jste získali potřebné znalosti do svého života?
  • Hosté, se kterými se budete moci setkat:
    • Dieter Schwartz , původem dirigent a třídní učitel na waldorfské škole. V současnosti je nejvýznačnějším německým odborníkem na intuitivní pedagogiku.
    • doc. Jaroslav Kalous, Ph.D . vystudoval MFF UK, v roce 1997 se habilitoval na PedF UK v Praze v oboru Pedagogika. Je mezinárodní vzdělávací expert, kmenově zaměstnaný na FSV UK.
    • Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D. , původem matematik, má 15 letou zkušenost s výukou na waldorfských školách u nás, v Německu, Švýcarsku a na Ukrajině.
  • Další info na webu: http://www.inovativnivzdelavani.cz/29-6-skola-pro-21-stoleti-revoluce-pro-vzdelavani-zvani-mladi-mezi-14-28/

Stalo se 

Nabízíme seznam zajímavých akcí a událostí v oblasti technologií ve vzdělávání. Nejde o akce, které organizuje Jednota JŠI, pokud není explicitně uvedeno.

Strategie (digitálního) vzdělávání do roku 2020
  • Odborná veřejnost očekává veřejnou diskusi k materiálu Strategie digitálního vzdělávání, která by měla proběhnout během léta 2014. Jednota školských informatiků průběžně sbírá reakce své členské základny a partnerů spolku k popsání hlavních prvků strategie, které mohou ovlivnit implementace technologií v českých školách, výuku všech vzdělávacích oblastí (a předmětů), které podporují informatické myšlení žáků a kompetence k řešení problémů. Vyzýváme členskou základnu Jednoty JŠI a zájemce o tématiku digitálního vzdělávání, aby své postřehy a podněty psali průběžně na email tajemníka JSI, pana Radka Šmída, radek.smid (et) jsi.cz.
Kampaň e-Skills for Jobs 2014
  • Stále probíhá kampaň e-Skills for Jobs 2014 http://eskills-week.ec.europa.eu/ iniciovaná Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl. Jednota školských informatiků je partnerem této kampaně. Nadále probíhá možnost vyplnit si online test ITFITNESS - www.itfitness.cz
Celostátní kolo soutěže v programování, kancelářských aplikacích a tvorbě webu – Jánské Lázně 20. až 22. června
  • Proběhlo tradiční setkání nejlepších žáků ZŠ a SŠ v oblasti programování, ovládání kancelářských aplikací a dovedností při tvorbě www stránek. Výsledky i ukázky úloh jsou dostupné na stránce http://stv.cz/sp/
Seminář: Informační dovednosti dospělých a jejich rozvoj ve výuce; Výsledky výzkumů a zkušenosti českých a amerických odborníků. 
  • Dne 5. 6. 2014 se konal v Americkém centru v Praze seminář, který reflektoval stav dovedností české populace při využívání informačních technologií a inicioval zamyšlení účastníků nad tím, jak by měly být tyto dovednosti rozvíjeny v rámci školní výuky. Vystoupili lektoři s příspěvky: O Fulbrightově komisi, Poznatky o informačních dovednostech české populace z výzkumu vědomostí a dovedností dospělých PIAAC, zkušenosti ze Základní školy F.L. Čelakovského ve Strakonicích, Nedostatky práce s informačními technologiemi v české škole.
  • http://www.fulbright.cz/seminar-informacni-dovednosti-dospelych-jejich-rozvoj-ve-vyuce

GEG setkání aneb Učitelé v kraji za "sklem"

SCIENTIX konference
  • 13. - 14. 6. 2014 se v Pražském hotelu Olympik konala konference propagující inovativní a badatelsky orientovanou výuky matematiky, přírodovědných a technických předmětů. Probíhala formou praktických workshopů pro učitele základních a středních škol.
  • http://www.etwinning.cz/wp/wp-content/uploads/Program_WEB.pdf
DisCo 2014: Media literacy education from pupils to lifelong learning
  • 23. - 25. 6. 2014 proběhla mezinárodní konference pořádaná Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i ve spolupráci se studii nových médií na FF UK.
  • http://disconference.eu

JSI informuje - Akce (nejen IT) ve školství


29. června Diskuse Škola pro 21. století Praha http://goo.gl/BUee6j
30. června Ukončení provozu online testu ITFITNESS 2014 online http://goo.gl/wpQs2m
26.7. – 2.8. Letní tábor programátorů Janské Lázně
10. – 15. srpna Letní škola moderních učitelů CHKO Beskydy
12. – 15. srpna Letní škola – Tvoříme s iPadem a pro iPad Rožnov pod Radhoštěm
18. – 28.srpna Škola učitelů informatiky Lipnice nad Sázavou
19. – 22. srpna Letní dílna eTwinning Tábor
27. srpna 2014 Školení trenérů Odyssea mysli Praha, ČVUT http://om.cvut.cz/
1. – 5. září Letní počítačová škola FIT Brno Blog akce
29. září Workshop pro informatické obory na SOŠ (POSPOLU) Brno http://www.nuv.cz/pospolu/18
Podrobnosti a další akce najdete v kalendáři na webu JSI. Výše uvedené akce nepořádá Jednota školských informatiků, vznikají sdílením tipů na akce členů sdružení. Jednota JSI neručí za kvalitu nabízených akcí, reflexe akcí uvítáme na emailu jsi@jsi.cz.

Tip pro sdílení mezi kolegy do sborovny

K čemu je design služeb? 10 případovek z veřejné sféry
  • Když se řekne design, člověku se běžně vybaví, jak něco vypadá. To je ale jen menší část příběhu. Design totiž není jen o estetice. Obecně se design zabývá hlavně tím, jak věci a služby okolo nás fungují. A k čemu že je design služeb dobrý?
  • Publikace odpovídá na otázku v jejím názvu prostřednictvím deseti případových studií z veřejných služeb – z nemocnice, knihovny, úřadu, divadla nebo mateřské školky.
  • E-kniha obsahuje v kapitole Státní správa, která umí digitálně příklad z Velké Británie v oblasti zpřístupňování služeb veřejné správy občanům, v kapitole Dobrá škola příklad z Dánska.

Představujeme partnera JSI

  • Tentokrát Vám nepředstavíme konkrétní instituci nebo osobnost, ale nalákáme Vás k diskusím o záležitostech, které Vás kolem technologií ve školách trápí. Diskuse probíhají pro členy JSI formou emailové konference či na prostředí G+. Monitorujeme také dotazy veřejnosti na Metodickém portálu RVP.CZ ve vláknu Technologie ve škole - http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=167
  • Jednota školských informatiků také připravuje provoz webu vyzvy.jsi.cz pro školní rok 2014/2015, kdy budou příjemci dotace v rámci výzvy 51 realizovat své projekty, na portálu je také připraveno diskusní prostředí.
  • V rámci interní diskuse členů Jednoty školských informatiků se otevřela za poslední dobu například témata 
    • Platby za aplikaci na Apple Store
    • Licencování produktů Microsoft ve školách
    • Přechod školy na Windows Server ¨
    • Linux – Samba nebo výukové prostředí Edmodo.
  • Zajímá Vás více, staňte se členy Jednoty JSI a získejte přístup k interní diskusi členů. Přihláška pro členy https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFBUNW9WaXkzRE5jMXI2b29zZVFMNUE6MA

Žádné komentáře:

Okomentovat