čtvrtek 2. října 2014

Září 2014 - #10

Newsletter Jednoty školských informatiků #10 - září 2014

Jednota školských informatiků nabízí nepravidelný seznam novinek a tipů na akce pro všechny nadšence pro inovativní i tradiční využití digitálních technologií ve vzdělávání a pro výuku informatiky a ICT. * Jednota školských informatiků sdružuje učitele ZŠ, SŠ i VŠ se zájmem o digitální technologie ve vzdělávání, ICT metodiky a správce sítě. * Zájemci o členství doporučujeme seznámit se se stanovami sdružení a k vyplnění přihlášku sdružení. * Členský příspěvek pro člena sdružení je 400 Kč na kalendářní rok, členským příspěvkem podpoříte i tvorbu tohoto newsletteru do budoucna. * Informace o sdružení - www.jsi.cz

Stane se

CODE WEEK 2014
 • Jednota školských informatiků, společně s Národním centrem bezpečnějšího internetu, organizátory tradiční soutěže v informatickém myšlení Bobřík informatiky a organizátory Junior Internetu se přidávají k celoevropské kampani akce CODE WEEK CZ – “Evropský týden programování a informatického myšlení v ČR“.
 • V České republice se ke kampani může přidat kdokoliv, kdo během podzimu 2014 uspořádá konkrétní akci nebo kampaň podporující myšlenky CODE WEEK. Vrcholem kampaně je týden od 11. října do 17. října, při kterém bude pozornost na kampaň soustředěna v rámci všech států, které se zapojí. V českém prostředí přicházejí partneři například s těmito aktivitami
  • je možné si vyzkoušet online test na algoritmizaci a programování, speciálně připravený pro CODE WEEK, vše pod záštitou Bobříka informatiky, tradiční soutěže, která se letos bude konat 10. až 14. listopadu – www.ibobr.cz
  • členové Jednoty školských informatiků v rámci své sítě i spřízněných partnerů průběžně zveřejní na stránce http://codeweek.jsi.cz/ konkrétní náměty do hodin ZŠ i SŠ, které je možné bez velké přípravy s žáky realizovat a motivovat je k zájmu o informatiku a programování
  • dne 16. října se bude konat v Praze neformální setkání mladých vývojářů organizované Národním centrem bezpečnějšího internetu, více viz www.codeweek.cz
 • Akce probíhá za podpory Neelie Kroes z generálního ředitelství DG Connect Evropské komise, která má za cíl dát dohromady mladé, ambiciózní jednotlivce i skupiny, které zajímá svět technologií a programování. Kampaň není zaměřena jen na starší žáky, existují nástroje i pro děti ve věku prvního stupně ZŠ, které formou hry a zajímavého grafického prostředí vtáhnou děti do děje a nenechají je jen pasivně svět technologií konzumovat (Baltík, Scratch, Logo Imagine, Alice, Game Maker, Tynker a mnoho dalších).
 • Kampaň má také svého českého ambasadora, pana Dana Lessnera, který pomůže zájemcům o kampaň s registrací svých akcí a propagací konkrétních termínů. (Kontakt: dan.lessner@jsi.cz, http://codeweek.jsi.cz/)
Strategie (digitálního) vzdělávání do roku 2020
 • Během léta 2014 proběhla veřejná diskuse (http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=745) k materiálu Strategie digitálního vzdělávání. K diskuzi byl předložen materiál ve fázi, kdy byl zpracován hlavní koncept strategie digitálního vzdělávání pro regionální školství (vize, prioritní cíle, hlavní směry intervence, návrhy opatření a jejich indikátory úspěchu), probíhají jednání s MPSV, hlavním gestorem Strategie pro zvýšení digitální gramotnosti a rozvoj elektronických dovedností občanů, a dalšími aktéry. Na tato jednání bude navazovat rozpracování harmonogramu jednotlivých kroků Strategie digitálního vzdělávání, výčet akčních plánů a stanovení způsobů financování jednotlivých aktivit.
Společně otevíráme data – soutěž
 • Fond Otakara Motejla spouští druhý ročník soutěže, která oceňuje nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. Své aplikace mohou do 31. října 2014 přihlašovat i studenti vysokých či středních škol, vítězové získají finanční a věcné ceny. Všichni soutěžící také mohou využít konzultace mentorů z předních IT společností, kteří pomohou s technickým řešením nebo propagací jejich projektů.
 • Soutěžit mohou české webové a mobilní aplikace, které pracují s otevřenými daty nebo část použitých dat poskytnou v otevřeném formátu. Na vítěze čekají odměny ve výši 10 - 20 000 Kč, chytré telefony i odborná školení. Nejlepší studentský projekt získá navíc Cenu Fondu Otakara Motejla spojenou s odměnou 10 000 Kč. V porotě zasednou ředitel CZ.NIC Ondřej Filip, podnikatel a ústavní právník Marek Antoš, IT konzultant Jiří Peterka a další osobnosti. Při hodnocení budou přihlížet zejména ke společenskému přínosu aplikací, originalitě řešení a uživatelské příjemnosti.
 • Přihlásit se můžete na www.otevrenadata.cz.
WIKIKONFERENCE 2014 – 29. listopadu 2014 – BRNO
Kampaň e-Skills for Jobs 2014
 • Stále probíhá kampaň e-Skills for Jobs 2014 http://eskills-week.ec.europa.eu/ iniciovaná Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl. Jednota školských informatiků je partnerem této kampaně. Do konce září bylo možné vyplnit si online test ITFITNESS - www.itfitness.cz. Na 20. listopadu se připravuje konference k této kampani.

Stalo se 

Nabízíme seznam zajímavých akcí a událostí v oblasti technologií ve vzdělávání. Nejde o akce, které organizuje Jednota JŠI, pokud není explicitně uvedeno.

Byla ukončena Valná hromada spolku Jednota školských informatiků
 • Dne 22. září byla ukončena valná hromada spolku JŠI, mimo běžného bodu programu mohli členové JSI formou participativního rozhodování o financích spolku (získaných zejména z členských příspěvků) přidělit finanční podporu následujícím projektům - Bobřík informatiky, rozvoj blogu pro výuku informatického myšlení, společné akce JŠI s KVIC Nový Jičín, podpora soutěže JUNIORINTERNET a JUNIORERB, podpora sekce ICT, vzdělávání a zdravotně znevýhodnění a postižení na INSPO 2015, podpora participace JSI na akci Počítač ve škole 2015, CODE WEEK 2014.
 • Aktuálně probíhá vyhodnocování došlých hlasů do valné hromady.
Blog a učebnice k výuce informatiky
 • Během letních měsíců byl spuštěn blog Daniela Lessnera Učíme informatiku se zajímavými články k tématice výuky informatiky. Informatika je chápána pro potřeby blogu jako věda o zpracování informací. Tedy nikoliv ovládání aplikací, nikoliv využití ICT ve výuce jiného předmětu. V informatice se učíme, jak v životě využít např. rozklad či převod problému, abstrakci a modelování, systematické procházení možností, rozpoznání rutinních postupů a jejich automatizaci. Taková informatika nestojí vedle tělocviku, ale vedle matematiky a fyziky. Soustředíme se na hlavní proud vzdělávání, zejména na základní a střední školy. Semináře, kroužky, soutěže či vysoké školy jsou skvělou inspirací. Nebráníme se občasným příspěvkům o ICT, mezipředmětových vazbách, technologiích ve vzdělávání, zájmových aktivitách atp., pokud budou dostatečně zajímavé. Taková témata ovšem nejsou zamýšlena jako ústřední pro tento blog.
 • http://ucime-informatiku.blogspot.cz/
 • Stejný autor nabízí zájemcům polotovar své učebnice informatiky. Představuje ucelený program s výkladem, řešenými příklady, úlohami a množstvím rozšiřujících materiálů. Bohatě pokryje dvě hodiny výuky týdně po dobu jednoho roku. Má všechny funkce běžné učebnice: lze použít přímo v hodinách informatiky, k samostatnému opakování a procvičení před prověrkou, k „dohonění“ látky po nemoci i k inspiraci a nasměrování k dalším zdrojům.
 • http://ksvi.mff.cuni.cz/ucebnice/
EDUin: setkání k Open Educational Resources – 15. září
 • Cílem akce bylo propojit osobnosti a organizace, které se v České republice zabývají aktivitami, které s OER souvisí (Creative Commons, Strategie Digitálního vzdělávání do roku 2020, …aj.). Na tomto poli se mnoho věcí událo, děje a bude dít, leč většina organizací a jednotlivců o sobě a svých aktivitách prakticky neví. Bylo představeno, co se právě děje v této oblasti, poslechneme si něco tuzemských i zahraničních zkušeností k tématu OER a OER advocacy a pobavíme se o tom, co by se v ČR mohlo a mělo odehrát. EDUin za podpory OSF plánuje aktivity vedoucí k OER advocacy a propojování jednotlivých aktérů v České republice.
Byly zahájeny projekty ve Výzvě 51 OP VK
 • V rámci Výzvy 51 zaměřené na digitální technologie pro učitelské sbory, mentorování a koučování ředitelů škol a ICT metodiků bylo vybráno celkem 46 příjemců, kteří obdrží z financí OP VK celkem 1 505 597 552 Kč. Jednota školských informatiků bude nadále realizaci projektů této výzvy sledovat a má ambice síťovat realizátory a dopomoci výměně zkušeností. Zájemci o souvilosti aktivit JŠI a Výzvy 51 mohou kontaktovat pana Daniela Janatu, daniel.janata@jsi.cz
 • Seznam příjemců Výzvy 51 - http://www.op-vk.cz/filemanager/files/file.php?file=38935

JSI informuje - Akce (nejen IT) ve školství


11. – 17. října CODE WEEK 2014 online www.codeweek.cz
12. listopadu Workshop pro informatické obory na SOŠ (POSPOLU) Praha http://www.nuv.cz/pospolu/18
20.listopadu Konference ESKILLS WEEK Praha Facebook
Podrobnosti a další akce najdete v kalendáři na webu JSI. Výše uvedené akce nepořádá Jednota školských informatiků, vznikají sdílením tipů na akce členů sdružení. Jednota JSI neručí za kvalitu nabízených akcí, reflexe akcí uvítáme na emailu jsi@jsi.cz.

Tip pro sdílení mezi kolegy do sborovny

 • Než Vám představíme knihu a aplikaci o (ne)bezpečném Internetu, nakoukněte na 40 zajímavých map ilustrujících historii Internetu.
 • http://www.vox.com/a/internet-maps
HUSTEJ INTERNET
 • Lucie Seifertová a Lenka Eckertová Vás i Vaše děti velmi vtipnou formou provedou nebezpečími a úskalími internetu v knize i aplikaci Hustej Internet. Záměrem knihy i aplikace je poučit děti o online rizicích, prevenci a řešení problémů zábavnou formou. Kniha je určena především pro cílovou skupinu dětí, zhruba ve věku 4. – 6. třídy ZŠ (s přesahem níž i výš), ale též pro jejich rodiče a pečující dospělé: učitele, družináře, knihovníky apod. Obsah vychází ze zkušeností, které Lenka Eckertová sbírala při svém působení v Národním centru bezpečnějšího internetu i jako matka dvou dětí. Aplikace je k dispozici zdarma, pro Windows 8/8.1 (x86, x64 i ARM) můžete stahovat na Windows Store.
 • Knihu vydalo Nakladatelství Prchal - http://www.saferinternet.cz/hustej-internet.html

Představujeme partnera JSI

Národní centrum bezpečnějšího internetu
 • Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je neziskové nevládní sdružení, založené v roce 2007. Jeho posláním je přispívat ke zvýšení bezpečnosti užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, zvyšovat povědomí uživatelů o jejich kladech a možných nebezpečích, přispívat k osvojování etických norem v online prostředí, napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním.
 • Hlavním cílem sdružení je vytvořit a provozovat odborné pracoviště pro osvětu, vzdělávání a ochranu uživatelů před ilegálním a ohrožujícím obsahem na internetu. Sdružení podporuje výzkum a studium problematiky bezpečnějšího internetu, vytváří knihovnu výukových a metodických dokumentů, které se vztahují k problematice bezpečnější online komunikace, a přehled osvědčených postupů v dané oblasti.
 • K dosažení svých cílů sdružení podporuje účinné formy spolupráce neziskového sektoru, škol, knihoven, podnikatelské sféry a veřejné správy. Realizuje projekty, zaměřené na zvyšování povědomí o hrozbách internetu, snižování bezpečnostních rizik užívání internetu a nových médií, boj proti ilegálnímu obsahu a pomoc dětem a jejich rodičům, které se na internetu ocitli v nesnázích. NCBI je členem celoevropské sítě národních osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE a spolupracuje s mezinárodní sítí horkých linek INHOPE.
 • NCBI realizuje řadu projektů, z nichž nejdůležitější je Saferinternet.cz, zaměřený na zvyšování povědomí o bezpečnějším užívání internetu, pomoc uživatelům internetu v nesnázích, a na boj proti šíření ilegálního obsahu online. Podporuje vzdělávání v této oblasti, a to zejména dětí, kterým ubližuje nevhodné a závadné chování na internetu. Poskytuje pomoc, působí proti šíření ilegálního, zejména pedofilního a extremistického, obsahu na internetu. Projekt je spolufinancovaný Evropskou komisí.
 • NCBI ve spolupráci se svými partnery pořádá konference, semináře, přednášky a školení, zaměřené na oblast bezpečnějšího užívání internetu a prevenci internetové kriminality. Na svých webových stránkách a profilech sociálních sítí přináší informace o aktuálních trendech v oblasti online technologií a rizik, které se v této souvislosti objevují. K nim samozřejmě patří doporučení, jak se případným rizikům vyhnout, nebo jak je případně minimalizovat.
 • http://www.ncbi.cz/
 • Jednota školských informatiků je jedním z partnerů NCBI v ČR.

Žádné komentáře:

Okomentovat