neděle 25. května 2014

Květen 2014 - #08

Newsletter Jednoty školských informatiků #08 - květen 2014

Jednota školských informatiků nabízí nepravidelný seznam novinek a tipů na akce pro všechny nadšence pro inovativní i tradiční využití digitálních technologií ve vzdělávání a pro výuku informatiky a ICT. * Jednota školských informatiků sdružuje učitele ZŠ, SŠ i VŠ se zájmem o digitální technologie ve vzdělávání, ICT metodiky a správce sítě. * Zájemci o členství doporučujeme seznámit se se stanovami sdružení a k vyplnění přihlášku sdružení. * Členský příspěvek pro člena sdružení je 400 Kč na kalendářní rok, členským příspěvkem podpoříte i tvorbu tohoto newsletteru do budoucna. * Informace o sdružení - www.jsi.cz

Stalo se a probíhá 

Nabízíme seznam zajímavých akcí a událostí v oblasti technologií ve vzdělávání. Nejde o akce, které organizuje Jednota JŠI, pokud není explicitně uvedeno.

Strategie (digitálního) vzdělávání do roku 2020
 • MŠMT představilo materiál Strategie vzdělávání do roku 2020, který bude nejspíše projednávat v červnu vláda ČR. Pracovní verze textu strategie je k dispozici online. K této strategii paralelně vzniká Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, která doplní tuto širší strategii a o které jsme Vás již informovali, pracovní text této strategie není zatím k dispozici. K tématice Strategie vzdělávání 2020 bude pořádat SKAV, jehož je JSI členem, 12. června 2014 v Praze kulatý stůl. Jde o nezávaznou informaci, program kulatého stolu se teprve připravuje - viz online.
 • Jednota školských informatiků průběžně sbírá reakce své členské základny a partnerů spolku k popsání hlavních prvků strategie digitálního vzdělávání. Vyzýváme členskou základnu Jednoty JSI a zájemce o tématiku digitálního vzdělávání, aby své postřehy a podněty psali průběžně na email tajemníka JSI, pana Radka Šmída, radek.smid (et) jsi.cz.
Kampaň e-Skills for Jobs 2014
 • Od května 2014 probíhá kampaň e-Skills for Jobs 2014 http://eskills-week.ec.europa.eu/ iniciovaná Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl. V České republice je kampaň koordinována Domem zahraniční spolupráce. Jednota školských informatiků je partnerem této kampaně.
 • Hlavním cílem této iniciativy je pomoci motivovat mladé lidi, především žáky a studenty základních, středních a vysokých škol pro studium a profesní uplatnění v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dalším cílem je podnítit zájem veřejnosti o zvyšování úrovně IT dovedností v každodenním i profesním životě. Test si proto může zkusit každý bez ohledu na věk či profesi.
 • V České republice probíhá pod hlavičkou této kampaně tyto akce:
  • Test IT Fitness
  • Národní konference e-Skills (listopad 2014)
  • Propagační akce na školách zaměřené na zvyšování IT dovedností mladých lidí a na motivování mladých lidí pro práci v IT oborech
  • Akce partnerů kampaně
 • Více informací o kampani naleznete na webové stránce Evropské komise http://eskills-week.ec.europa.eu, na www.itfitness.cz a na www.dzs.cz.
 • Propagacce kampaně na sociálních sítích - http://www.facebook.com/eskills4jobsCZhttps://twitter.com/eSkills4JobsCZ
Ústřední kolo Soutěže v programování
 • Ve dnech 20. až 22. června se bude konat Ústřední kolo Soutěže v programování, která ve svých třech kategoriích Vyšší programovací jazyky, Aplikační software: kancelářské aplikace a Aplikační software: tvorba webu umožní porovnat znalosti a dovednosti desítce žáků ZŠ a SŠ, kteří úspěšně reprezentovali v krajských a okresních kolech svůj region.
 • Jako inspiraci pro výuku je možné prozkoumat zadání úloh pro krajské kolo - programování, kancelářské aplikace a tvorba webu. Zájemci o soutěž mohou sledovat web -http://www.stv.cz/sp/

Stalo se 

Ukončení přihlášek do Výzvy 51 OP VK - Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce
 • Dne 16. května byl ukončen sběr žádostí žadatelů o podporu z výzvy k podávání projektů IPO (Individuální projekty ostatní), ve které je alokováno celkem 600 mil. Kč k podpoře vzdělávání pedagogických pracovníků v celé ČR (mimo kraj Hlavní město Praha) směrem k možnosti pořídit do škol přímo pedagogickým pracovníkům nové technologie (např. tablet, netbook, notebook).
 • Jednota školských informatiků vydala tiskové prohlášení a spustila webovou službu na adrese http://vyzvy.jsi.cz/, kde mohli zástupci škol i žadatelů v rámci Výzvy51 diskutovat, sdílet poptávku či nabídku o svých projektech. Lektori ze školského prostředí zde mohou zatím i nadále nabízet své kapacity pro lektorování a mentorování/koučink v rámci projektu. Výbor spolku připravuje režim provozu této webové služby po dobu realizace projektů s cílem propojit realizátory projektů a získat tak podněty z realizace jednotlivých projektů.
 • http://vyzvy.jsi.cz/
Elixír do škol
 • Ve dnech 16. až 18. května se konala v Hradci Králové celostátní konference nadace Depositum Bonum s názvem ELIXÍR DO ŠKOL, která si dala za cíl představit aktivity, které jsou z nadace podporovány v oblasti výuky fyziky a matematiky na ZŠ a SŠ, připravit učitelům ZŠ a SŠ program s konkrétními praktickými dílnami a otevřít diskusi o vhodné podobě přírodovědného a matematického vzdělávání. Téma technologií se objevilo v několika dílnách učitelů ze škol, zejména využití zajímavých aplikací při demonstracích fyzikálních principů pro žáky. Na konferenci bylo představeno 18 regionálních center Elixíru do škol, jejichž aktivity je možné sledovat na stránkách nadace. Od školního roku 2014/2015 se činnost center rozšíří a stejně tak bude rozšířen počet učitelů, kteří ke své práci učitele využijí erudované pomocníky z řad studentů VŠ pro výuku v tandemu.
 • http://www.nadacedb.cz/konference-elixiru

Mobil – uživatel: kdo je chytřejší? A co na to právo?
 • Konference se uskutečnila 20. května 2014 v Jednacím sále Senátu PČR. Ústředním tématem letošní akce byly hrozby spojené s online komunikací a cesty, jak jim řešit. Obsah konference byl rozdělen do tří tematických bloků:
  • Mediální výchova v digitálním věku – obsah na mobilních zařízeních;
  • Technologie – obsah a ochrana na mobilních zařízeních;
  • Online zařízení na školách.
 • Konference cílila na preventisty kriminality, pracovníky Policie ČR a Městské policie, sociální pracovníky, výchovné poradce, pedagogy a metodiky ICT na školách, pracovníky veřejných a městských knihoven, zástupce NNO, veřejné správy, zainteresovanou odbornou veřejnost a média. Akce se zúčastnilo přes 130 zájemců z celé republiky. NCBI je odborným garantem a zodpovídá za obsahovou část. Více informací o realizované konferenci najdete také zde.
 • http://konference.ncbi.cz/

Konference Internet a technologie 2014

 • Ve čtvrtek 22. května a v pátek 23. května se uskutečnil další ročník konference Internet a technologie, kterou pořádá správce domén CZ.NIC.
 • http://www.nic.cz/it14/

Roboty i aplikace pro mobily představili studenti na Olympiádě techniky

 • Osmý ročník Olympiády techniky uspořádalo v úterý 20. května v plzeňském hotelu Courtyard – Marriott oddělení technické výchovy katedry matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.
 • Soutěžní přehlídka je určena vysokoškolským studentům technických oborů učitelských směrů. Konala se pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně a společnosti Czech Didac. „Letos poprvé převzal záštitu i Svaz průmyslu a dopravy ČR a potvrdil tak nutnost podpory technického a přírodovědného vzdělávání,” uvedl Jan Krotký z pořádající katedry.
 • Letošního ročníku prestižní soutěže se zúčastnilo 38 studentů z osmi univerzit čtyř států. Cílem akce je upozornit na potřebnost technického vzdělávání.
 • Převzato z Novinky.cz.

Stane se

Informační dovednosti dospělých a jejich rozvoj ve výuce - 5. června
 • Cílem semináře je seznámit se s dovednostmi české populace při využívání informačních technologií a zamyslet se nad tím, jak by měly být tyto dovednosti rozvíjeny v rámci školní výuky. Inspirovat se budeme i zkušenostm i z amerických škol.
 • Společná prezentace českých a amerických (simultánní překlad zajištěn) odborníků, proběhne v Americkém centru (Tržiště 13, Praha 1).
 • Leták s podrobnějšími informacemi.

JSI informuje - Akce (nejen IT) ve školství


29. května a 3. června Internetové technologie pro učitele informatiky a ICT předmětů (dva termíny) Praha https://akademie.nic.cz/kurz-pro-ucitele
5. června Informační dovednosti dospělých a rozvoj ve výuce Praha http://goo.gl/WeH31j (pdf)
7. června Školení trenérů soutěže Odysea mysli Praha http://om.cvut.cz/
12. června Kulatý stůl SKAV ke Strategii vzdělávání 2020 Praha http://www.skav.cz/
13.-14. června Konference SCIENTIX Praha http://goo.gl/TcDsdN
18.- 19. června ENABLE: The 2nd International Conference on Using New Technologies for Inclusive Learning online http://goo.gl/YTyJWQ
30. června Ukončení provozu online testu ITFITNESS 2014 online http://goo.gl/wpQs2m

Podrobnosti a další akce najdete v kalendáři na webu JSI. Výše uvedené akce nepořádá Jednota školských informatiků, vznikají sdílením tipů na akce členů sdružení. Jednota JSI neručí za kvalitu nabízených akcí, reflexe akcí uvítáme na emailu jsi@jsi.cz.

Tip pro sdílení mezi kolegy do sborovny

Informační společnost v číslech 2014
 • I v letošním roce připravil Český statistický úřad aktualizované vydání Brožurky „Informační společnost v číslech“ Stejně jako v předchozích letech je brožurka koncipována tak, aby v přehledné formě poskytla dostatečné množství oficiálních statistických údajů o rozvoji informační společnosti v České republice a umožnila srovnání s jednotlivými státy EU.
 • Brožurka je rozdělena do následujících šesti kapitol:
  1. Telekomunikační a internetová infrastruktura
  2. Domácnosti
  3. Jednotlivci
  4. Podniky
  5. Veřejná správa
  6. Zdravotnictví
 • Údaje za jednotlivce jsou tříděny podle pohlaví, věku a vzdělání, za podniky podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) či velikosti ekonomického subjektu. V kapitole zdravotnictví je členění podle typů zdravotnických zařízení.

Představujeme partnera JSI

Realizační tým Bobříka informatiky pod Katedrou informatiky JCU České Budějovice
 • Rádi bychom zde představili Katedru informatiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, která pořádá již tradiční soutěž Bobřík informatiky. Letošní termín soutěže bude od 10. do 14. listopadu 2014. Velký dík za přípravu a organizaci soutěže patří realizačnímu týmu, který vede doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
 • www.ibobr.cz
 • Pár informaci o Katedře informatiky na JCU - http://wvc.pf.jcu.cz/ki/ - zabývá se:
  • přípravou učitelů informatiky ZŠ v magisterských programech v kombinacích s matematikou, fyzikou a technickou výchovou;
  • přípravou odborníků v bakalářském neučitelském oboru Informační technologie a e-learning, a to i v kombinované formě
  • přípravou pedagogických odborníků v doktorském studijním oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  • přípravou studentů učitelství 1. stupně pro výuku předmětu informační technologie, rozšiřující jejich pedagogické vzdělání v oblasti výuky pomocí počítače
  • zabezpečování výuky informačních technologií pro všechny obory na Pedagogické fakultě 
  • přípravou a realizací kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informatiky a počítačem podporované výuky (bližší informace)
  • organizací národní kolo soutěže "Bobřík informatiky" pro žáky ZŠ a SŠ
  • organizací kombinované třísemestrové studium pro ICT koordinátory škol 
  • krátkodobými 25hodinovými specializovanými kurzy výpočetní techniky  

Žádné komentáře:

Okomentovat