úterý 25. února 2014

Únor 2014 - #05

Newsletter Jednoty školských informatiků - #05 - únor 2014

Jednota školských informatiků nabízí nepravidelný seznam novinek a tipů na akce pro všechny nadšence pro inovativní i tradiční využití digitálních technologií ve vzdělávání a pro výuku informatiky a ICT. * Jednota školských informatiků sdružuje učitele ZŠ, SŠ i VŠ se zájmem o digitální technologie ve vzdělávání, ICT metodiky a správce sítě. * Zájemci o členství doporučujeme seznámit se se stanovami sdružení a k vyplnění přihlášku sdružení. * Členský příspěvek pro člena sdružení je 400 Kč na kalendářní rok, členským příspěvkem podpoříte i tvorbu tohoto newsletteru do budoucna. * Informace o sdružení - www.jsi.cz

Stalo se  

Nabízíme seznam zajímavých akcí a událostí v oblasti technologií ve vzdělávání. Nejde o akce, které organizuje Jednota JŠI, pokud není explicitně uvedeno.

DIDACTIG 2014 - 3. až 5. února 2014 v Liberci
 • Mezinárodní konference DidactIG se zaměřila letos opět na DIDAKTiku Informatiky a Geoinformatiky, velký prostor byl věnován výměně zkušeností akademické obce, praktiků ze škol a to nejen v rámci zkušeností z ČR, ale i v porovnání ze zahraničními zkušenostmi (Slovensko, Rakousko). V rámci konference proběhla také diskuse o aktivitách Jednoty školských informatiků a o potřebách českého školství z pohledu využití digitálních technologií ve vzdělávání.
 • Prezentace z akce najdete na http://goo.gl/LR7te0, fotogalerie je na http://goo.gl/0I57Ia.
 • http://inict.fp.tul.cz/konference/10-didactig14
Příprava Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
 • Nadále probíhá příprava materiálů pro Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, zájemci o problematiku mohli navštívit již 4 setkání širší pracovní skupiny. Poslední setkání pracovní skupiny se uskuteční 5. března 2014. Jednota JSI vyjádřila své stanovisko ke vznikající strategii na posledním jednání výboru spolku.
Závěrečná konference projektu ICT profesionál (NIDV)
 • Ve dnech 14.-15.1. 2014 se v Zámeckém hotelu Třešť uskutečnil za účasti téměř stovky pedagogických pracovníků ZŠ, SŠ a IT odborníků závěrečný diskusní panel – konference projektu ICT profesionál.
 • Fotografie najdete na http://goo.gl/7EGcWP, dostupné prezentace na http://goo.gl/Uh0pEc.
„Převrácená třída“ a online učení se v prostředí EDMODO
 • 6. února proběhla akce, na jejímž spolupořádání se JŠI podílela ve spolupráci s KVIC Nový Jíčín. Proběhly praktické ukázky a práce se softwarem, který umožňuje tvorbu záznamu práce na PC - tj. tvorba videonávodu s mluveným komentářem (OS Windows, Linux), proběhla ukázka využití tabletů při tvorbě videonávodů, ukázky práce žáků v sociální síti Edmodo.
Den bezpečnějšího internetu (11. únor): Na bezpečné používání internetu dohlédnou i první čeští Web Rangeři
 • V rámci dne bezpečnějšího Internetu 11. února proběhlo hned několik akcí. Upozorňujeme na projekt Web Rangers, který je iniciativou českého Googlu ve spolupráci s GEG ČR a E-Bezpečím. Cílem projektu je motivovat teenagery z celé České republiky, aby mezi sebou šířili znalosti a zkušenosti s bezpečným užíváním internetu.
 • http://www.webrangers.cz/ a http://goo.gl/XqDX4B
Dohoda o podpoře pedagogů v oblasti využívání mobilních technologií se systémem Android ve výuce
 • V rámci chystané revize sítě poradců Jednoty školských informatiků (http://skola21.jsi.cz/poradime/poradci) a plánu aktivit JŠI na rok 2014 proběhlo podepsání dohody s jedním z partnerů JŠI, kterým je Google Education Group ČR (http://www.gegcr.cz/). Zástupci obou seskupení podepsali dohodu o podpoře pedagogů v oblasti používání aplikací na zařízeních se systémem Android. Nyní probíhají na základě výzvy (http://goo.gl/0olvG6) aktivity směřující ke sběru informací o zájmu ze strany škol i potenciálních zájemců o šíření know-how o této problematice ve školském prostředí.

Stane se

 JUNIORINTERNET 
Konference INSPO 2014
 • Dne 15. března 2014 proběhne INSPO tradiční konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami. V rámci konference bude představen shrnující příspěvek člena výboru JSI pana Pavla Pešata na téma Technologie ve vzdělávání dětí a studentů se specifickými potřebami (http://goo.gl/3xux9S). Registrace na konferenci probíhá na http://goo.gl/8SIVs0.
Akce Bohemia Ventures pro ředitele ZŠ a SŠ
 • V březnu 2014 se uskuteční akce o technologiích ve vzdělávání pod taktovkou českého zastoupení společnosti PEARSON (http://www.pearson.com/), které zajišťuje společnost Bohemian Ventures spol. s r. o. Detaily o akcích pro ředitele najdete na http://goo.gl/VWQd3M, připravujeme na těchto akcích společné vystoupení partnerů JSI.
Počítač ve škole
 • Tradiční celostátní konference učitelů ZŠ a SŠ o technologiích ve vzdělávání se bude konat 15.–17. dubna na gymnáziu v Novém Městě na Moravě. Hlavními tématy letos budou (1) strategie digitálního vzdělávání do roku 2020; (2) výuka s dotykovými zařízeními; (3) projekty škol a (4) geografické informační systémy ve výuce. Termín pro přihlášky přednášky a workshopu je 21. března 2014, registrace na konferenci bude ukončena 4. dubna 2014.
 • portál Počítač ve škole

JSI informuje - Akce (nejen IT) ve školství


Datum Název akce Místo konání Odkaz
4. března (Spolu)pracujme s žáky online Havířov (obsazeno)
15. března Konference INSPO 2014 Praha http://www.inspo.cz/node/28
15. března Konference Junior Internet Praha http://www.juniorinternet.cz
21. března Termín pro přihlášky přednášky a workshopu - Počítač ve škole http://www.pocitacveskole.cz/
2.-4. dubna Konference didaktiky informatiky DIDINFO 2014 Banská Bystrica http://didinfo.umb.sk/
4. dubna Termín registrace na konferenci Počítač ve škole 2014 http://www.pocitacveskole.cz/
7.-8. dubna Konference ISSS Hradec Králové http://www.isss.cz/

Podrobnosti a další akce najdete v kalendáři na webu JSI. Výše uvedené akce nepořádá Jednota školských informatiků, vznikají sdílením tipů na akce členů sdružení. Jednota JSI neručí za kvalitu nabízených akcí, reflexe akcí uvítáme na emailu jsi@jsi.cz.

Tip pro sdílení mezi kolegy do sborovny

Příběh statistiky
(převzato z ČSÚ: Příběh statistiky. In: Parlamentní listy [online]. [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/CSU-Pribeh-statistiky-301691)
Český statistický úřad (ČSÚ) dnes u příležitosti 95. výročí založení Státního úřadu statistického vydal populárně naučnou knihu „Příběh statistiky“. Obrazová publikace sleduje cesty světové i české statistiky od počátků lidstva až po současnost.
Čtenář v ní najde např. informace jak a na co se zaznamenávaly údaje v pravěku, co zajímalo vládce ve starověku, čím byla statistika užitečná středověkým panovníkům, jak rozsáhlé uplatnění našla v novověku a mnoho dalších zajímavostí. „Publikace se obrací ke kořenům světové i české statistiky a přináší čtenáři základní orientaci v jejích dějinách. Naleznete zde jedno z nejkrásněji formulovaných poslání státní statistické služby a zcela jistě vás zaujme, že existovaly časy, kdy statistická data nebyla každému přístupná,“ říká předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.
Část publikace je věnována i historii sčítání lidu na území dnešní České republiky, a to od prvních celonárodních soupisů v druhé polovině 18. století až po poslední sčítání v roce 2011. Každá kapitola je doplněna bohatým obrazovým materiálem. „Naším záměrem bylo především připomenout významné mezníky v historii statistické služby, nikoli poskytnout čtenáři encyklopedické informace,“ dodává spoluautorka Eva Kačerová.
Před 95 lety, 28. ledna 1919, byl založen Státní úřad statistický jako první statistická organizace nově vzniklé samostatné Československé republiky. Název Český statistický úřad se v důsledku zřízení československé federace poprvé objevil 8. ledna 1969.

Publikace „Příběh statistiky“ je k dispozici na webových stránkách ČSÚ:
http://goo.gl/LE0sKH.

Zajímavé odkazy

Představujeme partnera JSI

Google Education Group ČR

Žádné komentáře:

Okomentovat