pondělí 21. dubna 2014

Duben 2014 - #07

Newsletter Jednoty školských informatiků - #07 - duben 2014

Jednota školských informatiků nabízí nepravidelný seznam novinek a tipů na akce pro všechny nadšence pro inovativní i tradiční využití digitálních technologií ve vzdělávání a pro výuku informatiky a ICT. * Jednota školských informatiků sdružuje učitele ZŠ, SŠ i VŠ se zájmem o digitální technologie ve vzdělávání, ICT metodiky a správce sítě. * Zájemci o členství doporučujeme seznámit se se stanovami sdružení a k vyplnění přihlášku sdružení. * Členský příspěvek pro člena sdružení je 400 Kč na kalendářní rok, členským příspěvkem podpoříte i tvorbu tohoto newsletteru do budoucna. * Informace o sdružení - www.jsi.cz

Stalo se  

Nabízíme seznam zajímavých akcí a událostí v oblasti technologií ve vzdělávání. Nejde o akce, které organizuje Jednota JŠI, pokud není explicitně uvedeno.

Vyhlášení Výzvy 51 OP VK
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce
 • Dne 4. dubna byla vyhlášena výzva k podávání projektů IPO (Individuální projekty ostatní), ve které je alokováno celkem 600 mil. Kč k podpoře vzdělávání pedagogických pracovníků v celé ČR (mimo kraj Hlavní město Praha) směrem k možnosti pořídit do škol přímo pedagogickým pracovníkům nové technologie (např. tablet, netbook, notebook). Jednota školských informatiků reagovala na vyhlášení výzvy vydáním tiskového prohlášení a spuštěním webové služby na adrese http://vyzvy.jsi.cz/, kde mohou zástupci škol i žadatelů v rámci Výzvy 51 diskutovat, sdílet poptávku či nabídku o svých projektech. Lektoři ze školského prostředí zde mohou nabízet své kapacity pro lektorování a mentorování/koučink v rámci projektu.
 • http://vyzvy.jsi.cz/
Počítač ve škole
Vyhlášení výsledků JUNIORERB na konferenci ISSS 2014
 • Dne 7. dubna 2014 se v Hradci Králové na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) konalo setkání finalistů kategorie JUNIOERB s Neelie Kroes (místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro digitální agendu). Během setkání účastníci soutěže představili své práce a diskutovali s paní komisařkou o výzvách, které jim technologie v rámci školy i mimo ní přináší. V rámci diskuse paní komisařka propagovala kampaň CODE WEEK (http://codeweek.eu/), která bude probíhat v říjnu 2014 (11-17) jako propagace výuky řešení problémů a „computational thinking“ pro žáky, studenty i dospělé. Nejvíce se zajímala o to, zdali jsou žáci ve školách vedeni k podnikavosti a seznamování se se základními manažerksými dovednostmi při práci na školních i mimoškolních projektech. Seznam finalistů a odkazů na jejich projekty
 • Ke kategorii JUNIORERB byl vydán i souhrnný článek – http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6638627.
 • Za Jednotu školských informatiků děkujeme organizátorům JuniorInternetu i panu Falharovi z organizačního týmu JUNIORERB za existenci soutěže a vyzýváme učitele ICT a informatiky a subjekty v oblasti online služeb k podpoře této přehlídky a soutěže. Za účelem reflexe a propagace soutěže chystáme online anketu pro školy.
Příprava Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
 • Nadále probíhá příprava materiálů pro Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, zájemci o problematiku mohli navštívit již 5 setkání širší pracovní skupiny. Dne 1. dubna také proběhlo setkání zástupců neziskového sektoru s tvůrci strategie, diskutovalo se o tom, jak mohou být neziskové organizace naplnění strategie prospěšné a naopak, jak může strategie pomoci vizím a cílům organizací.
 • Strategie byla prezentována na akci ICT ve školství 19. března - prezentace - http://goo.gl/kkWsmm.
 • Příspěvek ke strategii měl také pan Ondřej Neumajer na konferenci Počítač ve škole 2014.
Akce ve spolupráci s KVIC Nový Jičín
 • Díky finanční podpoře Jednoty školských informatiků se mohly konat v prvním čtvrtletí kalendářního roku dvě akce s tématy technologie ve školách. Reporty z obou akcí - Převrácená třída" a online učení se v prostředí Edmodo a (Spolu)pracujeme s žáky online najdete na web JSI.CZ.
 • http://goo.gl/2ieWmO

Kampaň CHCI UČIT

Společnost EDUin spustila kampaň, jejímž cílem je představit a veřejně ocenit kvalitní učitele a učitelky. Je postavena na myšlence, že už dnes máme vynikající učitele, jen o nich málo víme a oni nevědí, že jejich práci oceňujeme. Byl spuštěn web kampaně www.chciucit.cz, jehož součástí je:
 • galerie vynikajících pedagogů – lidé budou mít možnost přidávat do galerie portréty pedagogů, o nichž by podle jejich názoru veřejnost měla vědět, poděkovat učitelům a učitelkám prostřednictvím e-pohlednic a zasílat tipy na video medailony věnované kvalitním učitelům a jejich práci.
 • diskusní fórum – bude nabízet k diskusi otázky spojené s učitelskou profesí, kvalitou vzdělávání a cestami, jak konkrétní učitele podpořit v jejich práci. Na pravidelnou „Otázku týdne“ budou odpovídat jak odborníci a sami učitelé, tak zájemci z řad veřejnosti.
 • video portréty učitelských osobností – filmové portréty budou zachycovat inspirativní učitele a učitelky a to, jak si dokáží poradit s náročnými situacemi či problémy spojenými s výukou. Pro odbornou i širokou veřejnost budou tyto video portréty sloužit jako ukázky dobré praxe.

Stane se

Konference Internet a technologie
 • Ve čtvrtek 22. května se v reprezentativních prostorách smíchovského pivovaru uskuteční další ročník konference Internet a Technologie 14, o čemž jsme informovali již v minulém čísle. Na programu budou i tentokrát prezentace a workshopy věnované tématům spojeným s Internetem, internetovými technologiemi a doménami. Podrobnosti programu organizátoři z CZ.NIC v tuto chvíli připravují. Zveřejnění se dočkáme na stránkách akce na konci dubna. Od této doby bude také možné se na konferenci přihlásit. O dalším vývoji se dozvíte na stránkách http://www.nic.cz/ nebo na sociálních sítích.
 • Rozšířená informace na blogu CZ.NIC

JSI informuje - Akce (nejen IT) ve školství


Datum Název akce Místo konání Odkaz
25. dubna Uzávěrka soutěže "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" online http://goo.gl/P77zDn
26. dubna Světový den duševního vlastnictví Organizace WIPO
16. května Konec možnosti zapojení škol do výzvy 51. http://vyzvy.jsi.cz
20. května Mobil – uživatel: kdo je chytřejší? A co na to právo? - konference

Praha http://goo.gl/kEjGCJ
22.-23. května Konference INTERNET A TECHNOLOGIE 14 Praha Blog NIC.CZ

Podrobnosti a další akce najdete v kalendáři na webu JSI. Výše uvedené akce nepořádá Jednota školských informatiků, vznikají sdílením tipů na akce členů sdružení. Jednota JSI neručí za kvalitu nabízených akcí, reflexe akcí uvítáme na emailu jsi@jsi.cz.

Tip pro sdílení mezi kolegy do sborovny

Bořivoj Brdička, Informatické myšlení jako výukový cíl (vychází 22/4 na spomocnik.rvp.cz)
 • Článek se věnuje popisu změny v chápání cílů výuky na ICT orientovaných předmětů ve vyspělých zemích a vysvětluje, co je informatické myšlení, které za změnou stojí, a minimálně v podobě schopnosti zpracovávat informace se týká každého z nás.
Programátorské kuchařky
Sborník programátorských kuchařek z Korespondenčního semináře programování MFF UK (KSP).
Kniha v PDF ke stažení.
 
Kuchařka je krátký učební text, který dává potřebný úvod do algoritmizace. Z článků, jež postupně vznikaly v historii semináře KSP byla na začátku 24. ročníku připravena kniha Programátorské kuchařky. V knížce naleznete upravené a doplněné verze kuchařek, jež vycházely dříve v sériích KSP, a novou kuchařku o intervalových stromech.

Pokud nechcete stahovat celé PDF, jsou pro Vás připraveny i jednotlivé kapitoly. 01 – Složitost; 02 – Třídění; 03 - Binární vyhledávání; 04 – Halda; 05 – Grafy; 06 - Dijkstrův algoritmus; 07 - Minimální kostra; 08 - Rozděl a panuj; 09 - Dynamické programování; 10 - Vyhledávací stromy; 11 – Hešování; 12 - Řetězce a vyhledávání v textu; 13 - Rovinné grafy; 14 - Eulerovské tahy; 15 - Toky v sítích; 16 - Intervalové stromy; 17 - Těžké problémy https://ksp.mff.cuni.cz/encyklopedie/kucharky/programatorske-kucharky.html

Představujeme partnera JSI

V dubnu 2014 jsme oslovili členy Jednoty školských informatiků, aby nám nadále zachovali podporu a potvrdili své členství ve sdružení členským poplatkem ve výši 400 Kč na rok 2014. I touto cestou chceme všem členům a příznivcům našeho sdružení/spolku poděkovat za přízeň. Vážíme si jejich podpory, díky které může vycházet tento newsletter, mohou být podpořeny akce aktivních učitelů v regionech a jsou podporovány také soutěže a přehlídky žáků v ICT a informatice.

Dnes Vám tedy nepředstavíme žádného z našich partnerů či členů, vybízíme Vás naopak k sepsání podnětu (emailem na jsi (et) jsi.cz) k tomu, koho a jak byste rádi prezentovali pro odběratele tohoto newsletteru v dalších vydáních. Členové JSI mohou nabídnout svou školu či nějaký svůj zajímavý projekt ve vztahu k ICT či informatice, ostatní mohou dodat tip na někoho ve svém okolí nebo na prezentaci aktivity, která je v souladu se stanovami spolku JSI a byla by pro jiné čtenáře zajímavá. Díky Vaší odpovědi si uděláme obrázek, jestli právě Vaši školu, vaši aktivitu nebo Vašeho kolegu/kolegyni zde příště nepředstavit.

Žádné komentáře:

Okomentovat